Covid-19

W trosce o bezpieczeństwo Klientów wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności w związku z COVID-19. Sprawdź nasze standardy.

Po kliknięciu przekierowanie na podstronę z TEKSTEM: Drodzy Klienci, utrzymanie czystości, dezynfekcja i higiena zawsze były dla nas standardem. W czasie trwania epidemii Covid-19 jesteśmy jeszcze bardziej przezorni. Prosimy o zapoznanie się z zasadami higieny i bezpieczeństwa w salonie BellaArte. Zasady higieny i bezpieczeństwa w związku z Covid 19

• Do sterylizacji narzędzi, akcesoriów wykorzystywany jest własny, certyfikowany, wysokiej klasy autoklaw, który posiada aktualną homologację lub wykorzystywane są jednorazowe narzędzia, akcesoria;

• Powierzchnie dotykowe na stanowiskach, narzędziach oraz inne powierzchnie np. klamki, oparcia krzeseł itp. są sprzątane i dezynfekowane po każdym Kliencie; • Zabiegi wykonywane są w środkach ochrony osobistej typu: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki;

• Do Państwa dyspozycji dostępne są do użytku środki dezynfekujące;

• Dla Państwa bezpieczeństwa w salonie podczas wizyty przebywa poza Państwem tylko osoba wykonująca zabiegi;

• Istnieje możliwość zapłaty za pośrednictwem terminalu płatniczego; • Istnieje możliwość umawianie wizyt zdalnie (telefon:…… lub e-mail);

• Dzień przed terminem wizyty kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenie wizyty i poinformowania, że nie mogą Państwo przyjść na umówioną wizytę jeżeli: występują u Państwa objawy wskazujące na chorobę zakaźną, są Państwo w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkują Państwo z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, w ciągu tygodnia mieli Państwo kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do kwarantanny lub izolacji;